Vrei un credit imobiliar sau ipotecar? Iată cum!

Orice credit, dar în special cel de tip imobiliar sau ipotecar, implică întotdeauna un volum considerabil de proceduri birocratice. De la găsirea băncii care se potrivește cerințelor tale până la momentul în care vei semna contractul pentru obținerea creditului, sunt câteva etape obligatorii care vor trebui parcurse. Noi vrem să te ajutăm să înțelegi procesul și astfel să îți scurtăm drumul către obținerea locuinței dorite.

În ultimii ani, băncile au redus considerabil timpul și volumul actelor necesare pentru obținerea unui credit imobiliar sau ipotecar. Pe piața generală a creditelor din România, însă, creditele pentru construcția, cumpărarea sau modernizarea unei locuințe sunt considerate unele dintre cele mai dificile și complicate din punct de vedere al procedurilor care trebuie urmate. Acest lucru se datorează faptului că sumele împrumutate sunt destul de mari, iar creditul în sine prezintă un risc potențial.

În general, fiecare bancă și-a stabilit reguli proprii de acordare a creditelor, dar pașii care trebuie urmați, și pe care noi dorim să îi dezvoltăm în continuare, sunt aceiași indiferent de banca de la care doriți să obțineți creditul.

Pentru început, trebuie pregătit un dosar de credit în care sunt incluse actele care dovedesc identitatea și veniturile persoanei care solicită creditul. Acestea sunt: actul de identitate – în original și copie – al solicitantului și, dacă este cazul al soțului sau soției, precum și ale codebitorilor. Dacă persoana care solicită creditul este căsătorită, o copie a certificatului de căsătorie se adaugă la dosar. Pentru dovedirea veniturilor, trebuie adăugată la dosar adeverința de salariu, disponibilă direct la sediul băncii sau care poate fi descărcată de pe pagina de internet a acesteia. Adeverința trebuie apoi completată de reprezentanții departamentului de resurse umane al solicitantului de credit. Uneori, poate fi solicitată și o copie a cărții de muncă.


Atunci când persoana respectivă obține venituri din alte surse, documente specifice trebuie adăugate la dosar pentru a atesta aceste venituri. Alte surse înseamnă: profesii liberale, drepturi de autor, dividende, cesionări de bunuri etc.


Depunerea dosarului de credit ar putea fi condiționată de deschiderea unui cont curent la banca respectivă, în pregătirea momentului în care banii vor fi virați solicitantului.


Aprobarea dosarului de credit durează mai puțin de o săptămână, de obicei 3-5 zile. La prezentarea tuturor documentelor, banca poate oferi un certificat de pre-aprobare, valabil pentru 30 de zile. Acest document poate fi arătat vânzătorului ca o garanție a unei ulterioare obțineri a împrumutului.
Dacă nu ai găsit deja locuința dorită înainte de depunerea actelor de credit, e momentul să demarezi acțiunea de căutare a locuinței. După aprobarea dosarului de credit, solicitantul dispune de un termen limitat de timp pentru a găsi locuința. Pentru această perioadă – minimum o lună -, creditul este la dispoziția solicitantului. După acest termen, este posibil să fie nevoie de o reînnoire a cererii de credit urmată de o eventuală nouă pre-aprobare. Procedura poate fi continuată până la găsirea locuinței.


Dacă ați găsit deja locuința, următorul pas este evaluarea imobilului, care trebuie făcută de un evaluator specializat, deseori recomandat de bancă. Raportul de evaluare se realizează în maximum trei zile și costă câteva sute de euro.


În același timp, departamentul juridic al băncii studiază actele de proprietate ale imobilului în vederea evitării unor eventuale probleme de natură legală referitoare la dreptul de proprietate. În cazul în care asemenea probleme sunt identificate, împrumutul nu va putea fi acordat.


La rândul său, solicitantul de credit trebuie să dovedească băncii că deține suma minimă de 25% din valoarea locuinței, reprezentând avansul. Suma va trebui depusă în contul deschis la bancă. În cazul unui pre-contract de vânzare-cumpărare încheiat de solicitant cu proprietarul casei, în care este prevăzută plata acestui avans, actul legalizat notarial respectiv este dovada existenței avansului. O variantă mixtă – când vânzătorul primește mai puțin de 25%, iar restul sumei este prezentată băncii de către solicitant – este în egală măsură posibilă.


În cazul oricărui credit imobiliar, locuința trebuie asigurată pe durata derulării creditului. Polița de asigurare este cesionată în favoarea băncii. Unele bănci pot solicita solicitantului și o asigurare de viață, încheiată la una din companiile cu care banca este deschisă să colaboreze.
Solicitantul trebuie să prezinte la bancă și un certificat fiscal eliberat de primăria în raza căreia domiciliază, un extras de carte funciară eliberat de judecătoria responsabilă de zona în care se află imobilul și, unde este cazul, o adeverință a asociației de proprietari care să ateste că vânzătorul nu are datorii. Actele respective trebuie apoi trimise notarului care redactează contractul de ipotecă, respectiv contractul de vânzare-cumpărare.

Următoarele etape sunt încheierea contractului de vânzare-cumpărare și acelui de ipotecă. În ziua retragerii sumei de la bancă, solicitantul va semna contractul de credit.

În general, întregul proces durează de la 2-3 săptămâni la o lună, și poate implica nenumărate vizite la birouri și proceduri suplimentare. Dar la sfârșitul unei perioade uneori epuizante, visul tău de a fi proprietarul unei locuințe este îndeplinit!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More