Firmele românești sunt mulțumite de accesul la finanțare

Pentru majoritatea a 11.000 de firme de pe întreg teritoriul țării, accesul la finanțare nu reprezintă o problemă majoră. Această situație favorabilă în domeniul creditării bancare reiese dintr-un sondaj realizat de către Banca Națională a României (BNR) dat publicității la sfârșitul lui 2018.


Două treimi dintre numărul întreprinzătorilor chestionați nu sunt însă deloc interesați în obținerea unui credit, scopul lor fiind în schimb reducerea gradului de îndatorare către bănci.


Cercetarea în rândul companiilor incluse în sondaj a fost realizată prin intermediul unor procedee statistice specifice, ținând cont de: (i) mărimea companiei (micro-întreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii și corporații), (ii) sectorul de activitate în care compania activează (conform CAEN Rev. 2) și (iii) regiunea de dezvoltare unde aceasta își desfășoară activitatea.


Sondajul dă ocazia de a cunoaște punctele de vedere ale sectorului real cu privire la: (i) cele mai importante probleme apărute în derularea activității curente, (ii) percepția privind costul finanțării, (iii) nivelul maxim suportabil al ratei dobânzii și posibilele efecte ale unor evoluții nefavorabile ale acesteia, (iv) percepția asupra implicațiilor unei posibile aprecieri/deprecieri a monedei naționale.


Una dintre concluzii este că, în ansamblu, în ultimele 6 luni, companiile au resimțit problemele apărute în derularea activității curente într-o manieră mai puțin acută. Motivele au fost datorate creșterii economice înregistrate pe plan intern și costurile de finanțare care se plasează constant la un nivel relativ redus.


Preocupări și îngrijorări legate de evoluția mediului de afaceri se mențin. Nivelul ridicat al fiscalității și impredictibilitatea mediului fiscal continuă să domine clasamentul celor mai presante probleme menționate de către companiile avute în vedere.


O altă provocare o reprezintă problemele legate de creșterea costurilor cu forța de muncă și a celor de producție. Aceste costuri continuă să rămână în topul celor mai importante probleme pentru companii, o consecință a presiunilor generate de majorările salariale.


Altă concluzie a sondajului este că intențiile companiilor privind contractarea unui credit nu s-au schimbat de la sondajul anterior. În acest sens, 62 la sută dintre companii refuză un credit de la bănci în lei, iar 66 la sută au aceeași opinie față de un credit în euro. Opinia se menține indiferent de costul creditului, dat fiind că scopul lor este reducerea gradului de îndatorare.


Companiile au o capacitate redusă de a face față unor evoluții nefavorabile a ratei dobânzii. Peste jumătate din firmele chestionate care au credite în lei au răspuns că o majorare cu până la 3 puncte procentuale le-ar afecta semnificativ activitatea și/sau capacitatea de rambursare a creditului. În mod asemănător, cea mai mare parte a companiilor care dețin credite în euro apreciază că activitatea acestora ar fi semnificativ afectată de o creștere a ratei dobânzii de până la 3 puncte procentuale.


Intențiile companiilor privind contractarea unui credit s-au menținut neschimbate de la sondajul anterior. 62 la sută dintre companii nu sunt interesate de un credit în lei, iar 66 la sută nu vor un credit în euro, indiferent de costul acestora, deoarece intenționează să își reducă gradul de îndatorare. Doar 1 la sută dintre firme ar contracta un credit indiferent de costul acestuia, atât în lei, cât și în euro.


În condițiile în care cererea de împrumuturi din partea companiilor a continuat să crească, orientarea instituțiilor de credit către acest sector, inclusiv prin ajustarea produselor existente la momentul actual sau dezvoltarea unor strategii țintite specificului firmelor, poate favoriza creșterea sustenabilă a nivelului intermedierii financiare.


În același timp, este posibil ca instituțiile financiare să fie din ce în ce mai interesate să finanțeze proiecte de investiții ale companiilor, în loc să ofere credite care să răspundă nevoilor curente ale acestora.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More